พาราณสี ดินแดนแห่งศรัทธา

    พาราณสี เดิมทีมีชื่อว่า นครกาศี เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีผู้คนอาศัย มีอายุมากกว่า 1,800 ปีก่อนคริสตกาล  มีความเชื่อว่า เมืองแห่งนี้เป็นเมืองของ พระศิวะ 1 ใน 3 เทพสูงสุดของศาสนาฮินดู
    มีตำนานเล่าว่า หลังจากที่พระศิวะ อภิเษกสมรสกับพระแม่อุมาเทวีแล้ว ทั้งคู่ได้เลือกที่จะมาครองคู่ที่นครกาศี นครที่มีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองขอองพระศิวะ ที่มีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน
    ด้วยความเชื่อนี้ ชาวฮินดูจึงเชื่อว่า แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาที่นี่ มาอาบน้ำคงคาเพื่อชำระบาป ทำพิธีบูชาเทพเจ้าต่างๆนาๆ ขอพรจากเทพ หรือเลือกที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิต เพื่อนเป็นการเดินทางสู่สรวงสวรรค์ เพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวความศักดิ์สิทธิ์นี้ อย่างไรก็ตามแอดมินขออวยพรให้เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีคิดที่จะ แทงหวย ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่

Tagged : /